Mariusz Rakowski w upadłości

Mariusz Rakowski w upadłości zamieszkały w Szczecinku

W dniu 23 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Mariusza Rakowskiego zam. w Szcezcinku obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Katarzynę Pietrulewicz

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 119/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego