POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Grażyna Burchart w upadłości

Grażyna Burchart w upadłości zamieszkała w Sławnie

W dniu 25 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Grażyny Burchart zam. w Sławnie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 75/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego