POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Sławomir Maciej Jędrzejczyk w upadłości

Sławomir Maciej Jędrzejczyk w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 18 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Sławomira Macieja Jędrzejczyka zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 55/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego