Renata Rakowska w upadłości

Renata Rakowska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 24 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Renaty Rakowskiej zam. w Szczecinku prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Bioforest” Renata Rakowska obejmującą likwidację majątku upadłego.

Natomiast postanowieniem Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy z dn. 9 marca 2020r. zmieniającym postanowienie z dn. 24 stycznia 2020r. ustanowiono syndykiem masy upadłości upadłego Bogumiła Gołąbka.

W związku z powyższym:

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– zastępcą sędziego-komisarza wyznaczono SSR Dominika Ciężkiego

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 13/20

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego