Jarzy Mucha w upadłości

Jerzy Mucha w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 5 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jerzego Muchy zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 47/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego