SPRZEDANE – Syndyk sprzeda z wolnej ręki telewizor i gramofon (OBNIŻKA)

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Witolda Martyniuka

Sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości

zgodnie z poniższym wykazem oraz warunkami sprzedaży

 

1. Telewizor Marki LG 47” – używany. Model: 47LB5800 – ZM. W zestawie z przewodem zasilającym i pilotem do TV – 500 zł. – SPRZEDANY!!!

2. Gramofon Gerrard GT 355p – używany – 250 zł – OBNIŻKA.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (943448739, 502742330). Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:

syndyk masy upadłości Witolda Martyniuka, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty w biurze syndyka.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą. 

6. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

https://www.olx.pl/oferta/syndyk-sprzeda-telewizor-marki-lg-47-model-47lb5800-zm-CID99-IDDWYCH.html

https://www.olx.pl/oferta/syndyk-sprzeda-gramofon-garrard-gt-355p-CID99-IDDWYNu.html