Tadeusz Kałużny w upadłości

Tadeusz Kałużny w upadłości zamieszkały w Dąbkach

W dniu 12 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Tadeusza Kałużnego, zam. w Dąbkach obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 167/19 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego