POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Agnieszka Weresińska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Agnieszka Weresińska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 17 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszka Weresińska, zam. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 7/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego