POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Lidia Antoszewska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Lidia Antoszewska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 03 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Lidia Antoszewska, zam. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 1/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego