POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Zdzisława Herman w upadłości zamieszkała w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Zdzisława Herman w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 22 marca 2017r. roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Zdzisława Herman, zam. w Koszalinie,, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 40/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego