POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Ewa Karczewska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Ewa Karczewska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 25 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Ewa Karczewska zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 15/18 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego