POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Tomasz Wartalski w upadłości zamieszkały w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Tomasz Wartalski w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 07 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Tomasz Wartalski zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 144/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego