POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Agnieszka Alfutowska w upadłości zamieszkała w Kretominie

Agnieszka Alfutowska w upadłości zamieszkała w Kretominie

W dniu 31 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Agnieszki Alfutowskiej, zam. w Koszalinieobejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 130/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy