POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Wioletta Bogdanowicz w upadłości zamieszkała w Kretominie

Wioletta Bogdanowicz w upadłości zamieszkała w Kretominie

W dniu 30 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Wioletty Bogdanowicz, zam. w Kretominie obejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 139/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy