Joanna Satrnawska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

Joanna Satrnawska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 15 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Joanna Satrnawska, zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 37/18 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy