POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Elżbieta Jaskulska w upadłości zamieszkała w Chłopach

Elżbieta Jaskulska w upadłości zamieszkała w Chłopach

W dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Elżbiety Jaskulskiej, zam. w Chłopach obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 16/19 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy