POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Małgorzata Firadza w upadłości zamieszkała w Mielnie

Małgorzata Firadza w upadłości zamieszkała w Mielnie

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Małgorzaty Firadza, zam. w Mielnie, obejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka