POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Katarzyna Zieleniewicz w upadłości zamieszkała w Sławnie

Katarzyna Zieleniewicz w upadłości zamieszkała w Sławnie

W dniu 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Katarzyny Zieleniewicz, zam. w Sławnie, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 16/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy