ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz spółka jawna w upadłości

ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz spółka jawna w upadłości z siedzibą w Koszalinie           

W dniu 19 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość : ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz spółka jawna,  ul. Niepodległości 44, 75-252 Koszalin, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka       

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka   

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 82/17  

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy