SPRZEDANE – używany samochód ciężarowy Volvo FL 6 180 E3 9.0

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Pawła Rezmera

sygn. akt  KO1K/GUp-s/32/2022

Sprzeda z wolnej ręki:

samochód ciężarowy marki Volvo, model FL 609, silnik D6B180, rok produkcji 1997, pojemność 5,480 cm3, nr VIN YV2E4C319VB180676, nr rej. ZK 38522, przebieg ok. 623 353 km – UŻYWANY – odbiór osobisty w Koszalinie.

Ważna polisa OC!

Brak ważnego badania technicznego!

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. 502742330

Syndyk rozpatruje oferty na bieżąco.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: pojazd nie jest użytkowany od ponad roku, stan widoczny na zdjęciach 

Link do wyceny rzeczoznawcy: https://drive.google.com/file/d/1_Aquei10g5ptX8f66mgkgLdd7ZyMXEpR/view?usp=sharing

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert!