ZARZĄDCA SPRZEDA – nieużywany zakład produkcyjno-magazynowy wraz z prawem własności działki o wartości rynkowej 1 228 000 PLN

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

prawo własności do nieruchomości zabudowanych, położonych w Sławnie gmina Świdwin, stanowiącą prawo własności gruntu działek 26/1 24, 25, i 149, o łącznym obszarze 9.600m2, zabudowanych kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych i infrastrukturą techniczną (KW KO2B/00013359/7) oraz działka 26/2 o obszarze 1.012 m2 bez zabudowy (KW KO2B/00013360/7) Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 1 228 000.00zł

Nieruchomość jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt: VII GR 6/21

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/1n3mQEV4xw4nxvBWSJe8NHF-bNmqAcIs6/view?usp=sharing

Link do aukcji na portalu otodom: https://www.otodom.pl/pl/oferta/zarzadca-sprzeda-zaklad-produkcyjno-magazynowy-ID4gMvL.html

Wszelkie informacje na temat nieruchomości i regulamin sprzedaży, dostępne są w Kancelarii Syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

s