POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Małgorzata Pilarska w upadłości

Małgorzata Pilarska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 13 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Małgorzaty Pilarskiej zamieszkałej w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłej

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 17/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego