Andrzej Patyk w upadłości

Andrzej Patyk w upadłości zamieszkały w Postominie

W dniu 16 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Andrzeja Patyka zamieszkałego w Postominie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 308/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego