Kazimierz Wysokiński w upadłości

Kazimierz Wysokiński w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Kazimierza Wysokińskiego zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 295/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego