Magdalena Mleczko w upadłości

Magdalena Mleczko w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 26 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Magdaleny Mleczko zamieszkałej w Koszalinie, nie prowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłej

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 237/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego