Dorota Śliwa w upadłości

Dorota Śliwa w upadłości zamieszkała w Cewlinie

W dniu 13 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Doroty Śliwy zamieszkałej w Cewlinie, obejmującą likwidację majątku upadłej

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp  102/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego