SPRZEDANE – syndyk sprzeda mix elektroniki za najwyższą zaoferowaną cenę

Syndyk sprzeda z wolnej ręki za NAJWYŻSZĄ ZAOFEROWANĄ CENĘ mix ruchomości podzielonych na kategorie:

  • Komputerowe, sieciowe, różne,
  • Audio słuchawki, głośniki, radia, i inne,
  • Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne,
  • Wyposażenie, drobny sprzęt lampy, wentylatory,
  • Fotograficzne lampy, statywy, tła,
  • Zegarki, smartwach, opaski sportowe.

Ponad 100 pozycji przedmiotów!

https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-mix-ruchomosci-pogrupowany-na-kategorie-CID99-IDO95zU.html

 

Możliwość przesłania zdjęć wszystkich ruchomości oraz zestawienia!

Przedmiot jest częścią masy upadłości spółki zajmującej się skupem, naprawą i sprzedażą towaru głównie elektronicznego.

Sprzęt niesprawdzony!

PODSTAWOWE WARUNKI:

1.Potwierdzeniem transakcji będzie faktura lub paragon

2.Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

3.Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

4.Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

5. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

6.Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

8. Oferty należy składać do 10 marca bieżącego roku (10.03.2022r)

9. Oferty proszę przesyłać na adres mailowy podany w danych kontaktowych aukcji.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia aukcji po otrzymaniu zadowalającej oferty

11. Odbiór osobisty ruchomości powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania oferty przez syndyka.