Syndyk sprzeda ruchomości z firmy zajmującej się obróbką metalu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Renaty Rakowskiej

Sprzeda z wolnej ręki ruchomości zgodnie z warunkami sprzedaży

 

Lp

Nazwa składnika

cena

1

Wycinarka plazmowo-gazowa NESSAP KOMBI, rok produkcji: 2008, nr PA-S45

100 000   zł

2

Walcarka C I 2050×10/14

100 000   zł

3

Frezarka uniwersalna FWA 31 nr fab. 01126 rok prod. 1961 waga 3800 kg

10 000   zł

4

Ciągnik Ursus C-330 VIN 74418 FMIT038

SPRZEDANE

5

Spawarka MasterTig AC/DC 2500W PULS KEMPPI KM 400W

10 000   zł

6

KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 4 metry

10 000   zł

7

KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 2 metry

8 000   zł

8

Frezarka uniwersalna

10 000   zł

9

Oprogramowanie Surfcam do 5 osi

40 000   zł

10

Wózek widłowy Nissan EGH 02 F300

15 000   zł

11

Maszyna pomiarowa Zeiss Dura Max

80 000   zł

12

Prasa mimośrodowa WR 50-(wiertarka promieniowa WR50)

20 000   zł

13

Piec do hartowniczy KS 520/14

5 000   zł

14

przecinarka taśmowa niemiecka

15 000   zł

15

piaskarka 200L

10 000   zł

16

Wiertarka stołowa na 4 stanowiska

8 000   zł

17

gilotyna do blach

15 000   zł

18

szlifierka taśmowa plus obwiedniowa plus wycinarka promieni

5 000   zł

19

regały paletowe (niebieskie z pomarańczowymi przekładkami)

10 000   zł

20

Spawarka Kemppi Pro Evolution 4200 Plus

15 000   zł

21

wózek widłowy elektryczny (trzykołowy) udzwig 1 tona wraz z prostownikiem

10 000   zł

22

stojak aluminiowy na kółkach do narzędzi pomiarowych

1 000   zł

23

Obrabiarka SWA-25-(szlifierka SWA -25 Jotes)

4 000   zł

24

Tokarka CNC HTC 2050

100 000   zł

25

Piła Pegas (przecinarka PEGAS) automat cnc 280×240

25 000   zł

 

SUMA

626 000   zł

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (502742330).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Leśna 4a, Czarne (woj. pomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI:

  1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
  2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
  3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
  4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
  5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.