OBNIŻKA – Syndyk przyjmuje oferty zakupu ruchomości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Renaty Rakowskiej

SYGN. AKT: VII GUp 13/20 „of”

Sprzeda z wolnej ręki ruchomości zgodnie z warunkami sprzedaży

Aktualizacja z dnia 26.07.2022r.

Lp.

Nazwa składnika

wycena

1

Wycinarka plazmowo-gazowa NESSAP KOMBI, rok produkcji: 2008, nr PA-S45

20 000 zł

2

Walcarka C I 2050×10/14

20 000 zł

3

Frezarka uniwersalna FWA 31 nr fab. 01126 rok prod. 1961 waga 3800 kg

SPRZEDANE

4

Ciągnik Ursus C-330 VIN 74418 FMIT038

SPRZEDANE

5

Spawarka MasterTig AC/DC 2500W PULS KEMPPI KM 400W

SPRZEDANE

6

KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 4 metry

SPRZEDANE

7

KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 2 metry

SPRZEDANE

8

Frezarka uniwersalna

SPRZEDANE

9

Oprogramowanie Surfcam do 5 osi

5 000zł

10

Wózek widłowy Nissan EGH 02 F300

SPRZEDANE

11

Maszyna pomiarowa Zeiss Dura Max

SPRZEDANE

12

Prasa mimośrodowa WR 50-(wiertarka promieniowa WR50)

SPRZEDANE

13

Piec do hartowniczy KS 520/14

SPRZEDANE

14

przecinarka taśmowa niemiecka

SPRZEDANE

15

piaskarka 200L

SPRZEDANE

16

Wiertarka stołowa na 4 stanowiska

SPRZEDANE

17

gilotyna do blach

SPRZEDANE

18

szlifierka taśmowa obwiedniowa plus wycinarka promieni

SPRZEDANE

19

regały paletowe (niebieskie z pomarańczowymi przekładkami)

SPRZEDANE

20

Spawarka Kemppi

SPRZEDANE

21

wózek widłowy elektryczny (trzykołowy) udzwig 1 tona wraz z prostownikiem

SPRZEDANE

22

stojak aluminiowy na kółkach do narzędzi pomiarowych

SPRZEDANE

23

Obrabiarka SWA-25-(szlifierka SWA -25 Jotes)

SPRZEDANE

24

Tokarka CNC HTC 2050

SPRZEDANE

25

Piła Pegas (przecinarka PEGAS) automat CNC 280×240

SPRZEDANE

 

SUMA

 

szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (502742330).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej,                    

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Leśna 4a, Czarne (woj. pomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI:

  • Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
  • Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
  • Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
  • Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
  • Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.